Материали за защита от радиационно лъчение

МЕДВЕНА

Радиационна защита при работа с рентгеново оборудване

МЕДВЕНА

ПРОДУКТИ

Медвена ЕООД е директен вносител на материали за защита срещу радиационно лъчение при строителство на медицински центрове за диагностика и терапия на лични предпазни средства за радиационна защита при работа с медицинско и индустриално рентгеново оборудване. В каталога ни ще откриете висококачественото оловно стъкло на Corning®.

Предлага също продукти, уреди, мебели и инструменти, съвместими за работа при високо постоянно магнитно поле за обзавеждане кабинети с ЯМР. 

ЗА МЕДВЕНА

15 години решения в областта на радиационната защита

„Радиационна защита“ е комплекс от организационни и технически мерки, предназначени за защита на хората от облъчване с йонизиращи лъчения. Препоръчаните от МКРЗ /ICRP/ и международно приетите граници на облъчване, както и тяхното съблюдаване, са едно от съществените изисквания в системата на радиационната защита. Съществено е и оптимизирането на радиационната защита при всяка дейност с източници на радиация и по-специално стремежа за действително реализиране на концепцията ALARA / As Low As Reasonably Achievable /

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

VMK

Corning

Wardray

МЕДВЕНА, СИГУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА