Строителна защита

Защита от рентгеново лъчение в рентгенови кабинети за диагностика и терапия.

Оловно стъкло

Медвена Еоод е дистрибутор на Corning® Med-X® Glass и Corning® Med-Gamma® Glass
Оловните стъкла на Corning® осигуряват висока степен на прозрачност и защита от рентгенови и гама-лъчи за медицински, технически и изследователски приложения. Високото оловно и бариево съдържание, както и богатата гама от дебелини на стъклата, гарантират оптимална защита срещу радиация от уредби с ускоряващо напрежение в диапазон от 80 до 300 kV и срещу гама-лъчение при ПЕТ-КТ /511 keV/ и при СПЕКТ-КТ радиация в интервала на енергии от 150 keV /99mTc / до 1250 kеV /60Co /, използвани при диагностика и терапия.

Стъклата на Корнинг са съвместими в богата гама от инсталации и други приложения за визуализация като например:

  • прозорци за наблюдение на рентгенови, ангиографски и апарати за Компютърна томография
  • екрани за медицинска диагностика
  • защитни прозорци/боксове с ръкавици в лаборатории
  • рентгенови апарати за безопасност по летищата
  • лещи за предпазни очила за работа в рентгенова среда

Продукцията на Корнинг САС е строго контролирана и се произвежда в съответствие със Стандарт за контрол на качество ISO 9001, Стандарт за опазване на околната среда ISO 14001 и Health & Safety Standard OHSAS 18001.

*Corning® Med-X® Glass и Corning® Med-Gamma® Glass са запазени търговски марки на Corning Incorporated, Corning, NY

Оловно фолио

Налично в различни стандартни дебелини.

Защитни панели за стени и оловни тухли

За оловна защита, надвишаваща 10мм дебелина.