Защитно облекло РАДПРОМ

Облеклото за радиационна защита РАДПРОМ е изработено от лека, многопластова, защитна материя. Благодарение на това, продуктите на РАДПРОМ са леки, гъвкави и удобни за употреба. Престилките имат допълнителни подплънки на рамената и поддържащи колани, за разпределяне на тежестта, както и малък джоб отпред за персонален дозиметър. Защитните облекла имат съвременен дизайн, осигуряващ свобода на движенията на оператора след часове продължителна работа. Възможност за избор на цветове, различни повърхностни покрития и размери. Оловните еквиваленти могат да бъдат различни. Стандартно те са 0,25 мм Pb, 0,35 мм Pb или 0,50 мм Pb.

            радиационна защита - материали
Радиационна защита медицински персонал
 Едностранна престилка Радиационна защита

Радиационна защита

  Елек и Пола, двустранна престилка
Радиационна защита  Яка защита щитовидна жлеза
 Защита на горната част
 на ръката
радиационна защита
Радиационна защита за пациента
Радиационна защита - гонадни престилки

 Гонадни престилки

  Радиационна защита -
 Завеси и пердета
Радиационна защита - Завеси и пердета
 СТОМАТОЛОГИЯ
Радиационна защита - стоматология  Защита пациент  при интра орални снимки
 ЯКИ радиационна защита - яки
Радиационна защита - ОПГ  ЗАЩИТА ПАЦИЕНТ ПРИ  
 ОРТОПАНТОМОГРАФСКИ  СНИМКИ

Радиационна Защита