ЯМР продукти решения

Кабинетът с МР може да бъде опасна среда. Железните предмети се привличат от магнитния изоцентър с голяма сила, която може да причини сериозни увреждания.

Wardray Premise са водещ доставчик на продукти за МР в медицинската индустрия.

  • RF и магнитна защита за центрове с МР
  • Транспорт
  • Мониторинг педиатрия
  • Мониторинг
  • Безопасност
  • Релаксация
  • Аксесоари