За нас

Медвена ЕООД е основана през 2007 година с основна дейност, фокусирана в областта на радиационната защита. Предлагаме защитни материали за строежи на диагностични и терапевтични медицински центрове с рентгенови уредби, защитно облекло и измервателни уреди, необходими при работа в рентгенова среда.

Медвена ЕООД предлага също така и Фарадееви кафези за кабинети с ЯМР, както и уреди, мебели и инструменти за окомплектоване, съвместими при високо постоянно магнитно поле.

За повече информация можете да погледнете в Продукти или да се обърнете към нас чрез Контакти.